LCV: 0554 171 17 70 (LÜTFEN KAYIT YAPTIRINIZ)

HAKKIMIZDA

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşecek olan forumun amacı, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği geniş açılımlı bir platform oluşturmaktır.

Katılımcı profili, enerji sektöründeki üst düzey şirket yöneticileri, karar alıcıları, kanaat önderlerini, sivil toplum kuruluşları yöneticilerini, akademisyenleri ve düzenleyici kuruluşları bir araya getiren geniş ve değerli bir gruptan oluşmaktadır.

Forum, seçkin delegelerin birbirleriyle olan etkileşimini ve katılımcı kuruluşların yetkinliklerinin uluslararası görünürlüğünü sağlayıcı bir ortam yaratacak, panel programları üst düzey konuşmacı ve delege katılımı ile gerçekleşecek olup, sergi alanı, yerli ve yabancı seçkin enerji şirketlerini gün boyunca ağırlayacaktır.


HEDEF

STRATEJİK PLAN /2015–2019 Stratejik Planı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşecek olan kongrenin amacı, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturmaktır.

Dünyada yaşanan gelişmeleri dikkate alan, Ülkemizin sahip olduğu kaynakları ve kendisine has ihtiyaçlarını tanımlayan, bu ihtiyaçların azami düzeyde karşılanabilmesi için ulaşılması gereken hedefleri belirleyen stratejik bir yol haritası çizmesi.. Bu planlamada oyuncuların rolleri ve öneminin konuşularak bir yol haritası oluşturulması.

Sektörün güncel ihtiyaçları ile geleceğe yönelik beklentilerini karşılayan ve hakkında politika geliştirilmesi gerekli görülen temalar üzerinden temaların seçimi, iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirilen anket, çalıştay, odak grup toplantısı gibi katılımcı çalışmalar ile yerel, bölgesel ve küresel ölçekteki mevcut durum ve trend analizlerine dayalı olarak konuşmalara dikkat çekmek ve sektörün bu yönde ihtiyaçlarını konuşmak.

Toplamda 8 adet tema, 16 adet amaç ve 62 adet hedeften oluşan Enerji ve doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması ve tüketilmesi sürecinde vazgeçilmez bir yaklaşım olarak görülen sürdürülebilirlik kavramının altının çizilmesi.

Ulusal ve uluslararası medya kuruluşları tarafından canlı yayınlar ile yakından takip edilecek olan Kongremizin, önemli katılımcılarının da etkisiyle Dünya Enerji Koridorlarında yer alan Türkiye’nin ileriye yönelik gelişme sürecine önemli katkılar sağlayacağı inancındayız.
1.TÜRKİYE ENERJİ VE MADEN FORUMU
22 Şubat 2018
2.TÜRKİYE ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR ZİRVESİ
25 Şubat 2019

3. TÜRKİYE ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR ZİRVESİ

 • 09:00 - 09:15 Açılış Konuşması Yasemin Gebeş, Turkuvaz Dergi Genel Müdürü & İcra Kurulu Üyesi
 • 09:15 - 09:30 Özel Konuk Sn. Hasan Taçoy , K.K.T.C Enerji ve Ekonomi Bakanı
 • 09:30 - 10:15 Özel Oturum "Yeni 10 Yılın Stratejisi" Sn. Fatih Dönmez , T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 • 10:15 - 10:45 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri
 • 10:45 – 11:00 Coffee Break
 • 11:00 - 11:15 Keynote Speaker Sn. Alparslan Bayraktar ,T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı
 • 11:15 - 12:15 Panel 1: Küresel Enerji Piyasasındaki Gelişmeler ve Türkiye’nin Stratejisi Yeni On Yılın Hikayesi Moderatör: Sn. Mehmet Öğütçü - The London Energy Club ve Global Resources Partnership Başkanı Panelistler Sn. Zaur Gahramanov - SOCAR Türkiye, CEO Sn. Sohbet Karbuz - Hidrokarbonlar Direktörü, Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği (OME) Sn. Murat Özyeğin - Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kıvanç Zaimler - Sabancı Enerji Grubu Başkanı
 • 12:15 - 12:30 Özel Oturum "Kuşların Ekosisteme Hizmetleri" Sn. Prof. Çağan Hakkı Şekercioğlu ,Utah Üniversitesi
 • 12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
 • 13:30 - 13:45 Keynote Speaker Sn. Prof. Dr. Matthias Finger ,İsviçre Teknoloji Enstitüsü
 • 13:45 - 14:00 Keynote Speaker Sn. Prof. Dr. Şeref Kalaycı ,T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı
 • 14:00 - 14:45 Panel 2: Türk Madenciliğinde Yeni 10 Yılın Tasarımı
  ‘TÜRKİYE’NİN YERALTINDAKİ ZENGİNLİĞİ’
  Modaratör - Sn. Tolga Taşdelen - PwC Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Panelistler Sn. Aydın Dinçer - Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Serkan Keleşer - Eti Maden Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. Mustafa Aksoy - Lidya Madencilik Genel Müdürü Sn. Murat İlbak - İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı
 • 14:45 - 15:00 Coffee Break
 • 15:00 – 15:20 Özel Oturum Sn. Tom Raftery , SAP Global VP İnovasyon Lideri
 • 15:20 – 15:35 Keynote Speaker Sn. Prof. İskender Gökalp , - ICARE - CNRS, ORLEANS, FRANSA, OTDÜ Makine Mühendisliği Bölümü, Ankara
 • 15:35 – 16:30 Panel 3: Yeni 10 Yılda Yenilenebilir Enerji Modaratör - Sn. Elif Düşmez Tek - Deloitte Türkiye, Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Panelistler Sn. Murtaza Ata - Kalyon Holding Enerji Grubu Başkanı Sn. Kayrıl Karabeyoğlu - Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sn. İbrahim Sinan Ak - Zorlu Enerji Group CEO Sn. Ali Karaduman - Güriş Holding Enerji İşleri Genel Müdürü Sn. Hasan Tahsin Turan - Naturel Gaz CEO
 • 16:30 Kapanış