1. TÜRKİYE ENERJİ VE MADEN FORUMU

FIRSAT YILI 2018

22 Şubat 2018
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

HAKKIMIZDA

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşecek olan forumun amacı, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği geniş açılımlı bir platform oluşturmaktır.

Katılımcı profili, Enerji sektöründeki üst düzey şirket yöneticileri, karar alıcıları, kanaat önderlerini, sivil toplum kuruluşları yöneticilerini, akademisyenleri ve düzenleyici kuruluşları bir araya getiren geniş ve değerli bir gruptan oluşmaktadır.

Forum, seçkin delegelerin birbirleriyle olan etkileşimini ve katılımcı kuruluşların yetkinliklerinin uluslararası görünürlüğünü sağlayıcı bir ortam yaratacak, panel programları üst düzey konuşmacı ve delege katılımı ile gerçekleşecek olup, sergi alanı, yerli ve yabancı seçkin enerji şirketlerini gün boyunca ağırlayacaktır.


HEDEF

STRATEJİK PLAN /2015–2019 Stratejik Planı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşecek olan kongrenin amacı, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturmaktır.

Dünyada yaşanan gelişmeleri dikkate alan, Ülkemizin sahip olduğu kaynakları ve kendisine has ihtiyaçlarını tanımlayan, bu ihtiyaçların azami düzeyde karşılanabilmesi için ulaşılması gereken hedefleri belirleyen stratejik bir yol haritası çizmesi.. Bu planlamada oyuncuların rolleri ve öneminin konuşularak bir yol haritası oluşturulması.

Sektörün güncel ihtiyaçları ile geleceğe yönelik beklentilerini karşılayan ve hakkında politika geliştirilmesi gerekli görülen temalar üzerinden temaların seçimi, iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirilen anket, çalıştay, odak grup toplantısı gibi katılımcı çalışmalar ile yerel, bölgesel ve küresel ölçekteki mevcut durum ve trend analizlerine dayalı olarak konuşmalara dikkat çekmek ve sektörün bu yönde ihtiyaçlarını konuşmak.

Toplamda 8 adet tema, 16 adet amaç ve 62 adet hedeften oluşan Enerji ve doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması ve tüketilmesi sürecinde vazgeçilmez bir yaklaşım olarak görülen sürdürülebilirlik kavramının altının çizilmesi.

Ulusal ve uluslararası medya kuruluşları tarafından canlı yayınlar ile yakından takip edilecek olan Kongremizin, önemli katılımcılarının da etkisiyle Dünya Enerji Koridorlarında yer alan Türkiye’nin ileriye yönelik gelişme sürecine önemli katkılar sağlayacağı inancındayız.

PROGRAM

 • 09:00 - 10:00 Karşılama ve Kayıt
 • 10:30 - 11:30 Açılış Konuşmaları - Turkuvaz Medya adına açılış konuşması Prof. Dr. Kerem Alkin - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Dr. Berat Albayrak- Aile Fotoğrafı
 • 11:30 - 13:00 Öğle Yemeği
 • 13:30 - 14:45 Panel 1 ( Yenilenebilir Enerjide Türkiye Modeli: Teknoloji Transferi ve Yeka Modelinin Geleceği )
 • 13:30 - 14:45 Panel 2 ( Enerjide Dijitalleşme ve Müşteri Memnuniyeti )
 • 14:45 - 15:00 Kahve Molası
 • 15:00 - 16:15 Panel 3 ( Enerji Yatırımları Finansmanı )
 • 15:00 - 16:15 Panel 4 ( Doğalgaz Arz Güvenliğinde Yeni Dönem ve LNG Piyasası )
 • 16:15 - 16:30 Kahve Molası
 • 16:30 - 17:30 Panel 5 ( Türk Madenciliğinde Yeni Model: Ar-ge ve Güvenlik Kültürü )
 • 17:30 Kapanış
 • Panel 1
 • Panel 2
 • Panel 3
 • Panel 4
 • Panel 5
Panel 1

YENİLENEBİLİR ENERJİDE TÜRKİYE MODELİ: TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE YEKA MODELİNİN GELECEĞİ

Moderatör : Şeref Oğuz - Sabah Gazetesi Yazarı
Panelistler :
 • Oğuz Can - YEGM Genel Müdürü
 • Hamdi Akın - AKFEN YK Başkanı
 • Hakan Yıldırım - SIEMENS Yenilenebilir Enerji CEO
 • Murteza Ata - KALYON Enerji CEO
Panel 2

ENERJİDE DİJİTALLEŞME VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Moderatör : Özlem Doğaner - A Haber Ekonomi Müdürü
Panelistler :
 • Mehmet Ertürk – EPDK Başkan Yardımcısı 
 • Serhat Çeçen – ELDER Başkanı
 • Nihat Özdemir - LİMAK Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ümit Önal - Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı
Panel 3

ENERJİ YATIRIMLARI FİNANSMANI

Moderatör : Hasan Basri Yalçın - SETA Strateji Arş.Dir. & Takvim Yazarı
Panelistler :
 • Erkan Baykuş – ERNST& YOUNG EY Türkiye Enerji Lideri 
 • Hasan Tuncay – HALKBANK Genel Müdür Yardımcısı
 • Kıvanç Zaimler - ENERJİSA Ceo
Panel 4

DOĞALGAZ ARZ GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM VE LNG PİYASASI

Moderatör : Prof. Dr. Kerem Alkin - Sabah Gazetesi Yazarı
Panelistler :
 • Ahmet Erdem - SHELL Türkiye Başkanı
 • Burhan Özcan - BOTAŞ Genel Müdürü
 • Haydar Çolakoğlu - EGEGAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Yaşar Arslan - GAZBİR Başkanı
Panel 5

TÜRK MADENCİLİĞİNDE YENİ MODEL: AR-GE ve GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

Moderatör : Şebnem Bursalı - ATV Ankara Temsilcisi & Takvim Yazarı
Panelistler :
 • Mithat Cansız- MİGEM Genel Müdürü
 • Nimet Arif Kurtel - İMBAT Madencilik A.Ş. Şirket Kurucusu
 • Karani Güleç – FİNA Enerji YK Üyesi
 • Mehmet Yılmaz - TÜPRAG Başkanı
 • Mustafa Aksoy - Lidya Madencilik Genel Müdürü

KONUŞMACILAR

BERAT ALBAYRAK Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 • Prof. Dr. Kerem Alkin - Sabah Gazetesi Yazarı
 • Oğuz Can - YEGM Genel Müdürü
 • Hamdi Akın - AKFEN YK Başkanı
 • Hakan Yıldırım – SIEMENS Yenilenebilir Enerji CEO
 • Murtaza Ata - KALYON Enerji CEO
 • Mehmet Ertürk - EPDK Başkan Yardımcısı
 • Serhat Çeçen - ELDER Başkanı
 • Nihat Özdemir - LİMAK Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ümit Önal – Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı
 • Erkan Baykuş – ERNST& YOUNG Vergi Dept Başkanı
 • Hasan Tuncay – HALKBANK Genel Müdür Yardımcısı
 • Kıvanç Zaimler - ENERJİSA Ceo
 • Ahmet Erdem - SHELL Türkiye Başkanı
 • Burhan Özcan - BOTAŞ Genel Müdürü
 • Haydar Çolakoğlu - EGEGAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Yaşar Arslan - GAZBİR Başkanı
 • Mithat Cansız - MİGEM Genel Müdürü
 • Nimet Arif Kurtel - İMBAT Madencilik Şirket Kurucusu
 • Karani Güleç – FİNA Enerji YK Üyesi
 • Mehmet Yılmaz - TÜPRAG Başkanı
 • Mustafa Aksoy Lidya Madencilik Genel Müdürü
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Ve Sergi Sarayı
Gümüş Cad. No:4 34367 Harbiye / İstanbul / Türkiye Haritayı görüntüle